Sportief ontwikkelen

Work-aut is de studio binnen Loods360 die zich richt op het sportief ontwikkelen van mensen dit wordt gebruikt als middel om mensen te ondersteunen en te trainen in het verder ontwikkelen op zowel het mentale als fysieke vlak.

Wij hebben ons gespecialiseerd in het coachen en trainen van mensen met autisme.

Communicatie is moeilijk voor mensen met autisme. Daarnaast is het aangeven van grenzen een terugkerend probleem wat kan lijden tot problemen in het dagelijkse functioneren. Autisme brengt verschillende beperkingen met zich mee in het sociaal en communicatief functioneren. Dit heeft invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de persoon met autisme.

Het doel is om mensen met autisme door middel van een gerichte training te activeren en te ontwikkelen, zodat ze mentaal en fysiek sterker en weerbaarder worden om vanuit hun persoonlijkheid deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces en het dagelijkse leven.

De studio
Hieronder ziet u een foto-impressie van de Work-Aut studio. Er worden verschillende groeps- en individuele trainingen gegeven. Er wordt gebruikt gemaakt van hoogwaardige apparatuur. De studio is voorzien van airconditioning waardoor er een aangename temperatuur heerst om te trainen. Daarnaast is er voldoende kleedruimte aanwezig.

Weerbaarder door boksen

       

De training weerbaarder door boksen zegt het al. Je wordt getraind om d.m.v. boksen je weerbaarheid te vergroten. Uit ervaring in het werken met mensen met autisme is gebleken dat men minder weerbaar is geworden door wat de gevolgen van het autisme hebben veroorzaakt. Faalangst, gepest, minderwaardigheidsgevoel, geen eigenwaarde, negatieve ervaringen etc.

In theorie kun je inzicht krijgen in wie je bent, wat je kan, wat je wil en wat je niet wil. Dit kun je in de praktijk ervaren, trainen en ontwikkelen middels de training weerbaarder door boksen. Je leert je eigen grenzen ervaren, bewaken en aangeven. Daarnaast kun je ontladen omdat dit proces de nodige emoties teweeg brengt die soms moeilijk te bewoorden zijn.

Groeps- en individueel sporten

     

De drempel om zelf naar een sportschool te gaan is soms erg hoog. Voor mensen met autisme is het niet vanzelfsprekend om zelfstandig die drempel over te gaan. Loods360 biedt je de mogelijkheid om in de veiligheid van de eigen studio te trainen. Misschien wel met als uiteindelijke doel zelfstandig te sporten in een sportschool of in de studio van Loods360 in groepsverband of individueel.

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de groeps- en individuele trainingen. Je kunt deelnemen aan cardiolessen, (kick)boksen, spinning, fitness, bodypump, krachttraining en diverse spelvormen.

Work-Aut biedt in de studio de veiligheid om in een vaste groep of individueel te trainen met een vaste begeleider die tevens gespecialiseerd is op het gebied van autisme.

De sociale vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren worden ook hier getraind en ontwikkeld.

Grensverleggend sporten

             

Met grensverleggend bewegen ga je op zoek naar wat er gebeurt wanneer je buiten je comfortzone, je buiten de veilige kaders van je leven stapt. Angsten beheersen soms zo je leven dat het je ontwikkeling in de weg staat. Vaak weet je dat dit gebeurt en toch blijft de angst het winnen.

Wat gebeurt er met mij wanneer ik toch mijn grens verleg?. Welke emotie roept dat bij mij op?. Work-Aut biedt professionele en intensieve begeleiding om je te begeleiden in dit proces.

Bij Work-Aut kun je kennis maken met bijvoorbeeld klimmen op een klimwand, abseilen, (kick)boksen en andere verschillende trainingen op maat.

Fysieke en mentale weerbaarheidstraining

 

In staat zijn jezelf te beschermen, je bewust zijn van je eigen mogelijkheden, waar liggen mijn grenzen en die van anderen. Wat versta ik onder respect en communicatie.

Het fysieke en mentale weerbaarheidsprogramma van Work-Aut reikt je handvaten aan om tot goede en bij jou passende invulling te komen van deze kernwaarden. Het programma is gebaseerd op de oorspronkelijke Rots en Water training en bevat verschillende aspecten van deze training, aangevuld met trainingen uit de elementaire zelfverdediging.

Wanneer fysieke en mentale weerbaarheidstraining?
Als je meer zelfkennis wilt krijgen en beter je doelen wilt bereiken. Als je wilt leren meer voor jezelf op te komen, zichtbaarder te worden, assertiever te zijn en grenzen te leren stellen. Als je je zelfvertrouwen, je veiligheidsgevoel en je communicatieve vaardigheden wilt vergroten.

Als je steviger wilt staan, beter oogcontact wilt maken, leren om hulp te vragen en te geven, leren jezelf niet voorbij te lopen, je in te leven in een ander en rekening te houden met de gevoelens van iemand anders.

De doelstellingen
Het leren bewaken van eigen grenzen
Het leren omgaan met grenzen van anderen
Het vergroten van communicatieve vaardigheden
Het verhogen van assertiviteit en weerbaarheid
Het vergroten van zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie

Aspecten
Stevig staan Dat je veel meer kan dan je denkt

Ademkracht Nee durven zeggen

Stoten & trappen Fysieke oefeningen

Voor jezelf opkomen Verschillen mannen & vrouwen

Lichaamstaal: Wat straal je uit? En nog veel meer!

De werkwijze
In het programma wordt gewerkt vanuit een psycho-fysieke didactiek. Vanuit een fysieke invalshoek –met veel oefeningen en (rollen)spelen- worden mentale, sociale en fysieke vaardigheden geleerd. Deze vaardigheden zijn toepasbaar in alledaagse situaties. Uiteraard is het mogelijk om ervaringen en voorbeelden die relevant zijn voor de training in te brengen. Er wordt gewerkt met een groep van 4 – 8 deelnemers, met een vaste trainer. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 uur. Er kan gewerkt worden met aparte jongens/mannen- en vrouwen/meidengroepen of met een gemengde groep. Tevens kan er individueel training gegeven worden

De doelgroep
De fysieke en mentale weerbaarheidstraining is bedoeld voor basisschoolkinderen, pubers, jong volwassenen en volwassenen (ouders), die problemen ervaren met betrekking tot zelfvertrouwen, assertiviteit en het bewaken van eigen grenzen. Of mensen die gewoon een leuke training willen volgen waarin je veel fysieke oefeningen doet, die je meer energie en (innerlijke) kracht geven. Kortom lekker aan jezelf werken!

Aanmelding
Cursisten kunnen voor de fysieke en mentale weerbaarheidstraining worden aangemeld door mentor, hulpverlening of natuurlijk op eigen initiatief.