Samenwerking

Loods360 is gecontracteerd met de 8 Achterhoekse gemeentes binnen het Sociaal Domein Achterhoek. Daarnaast hebben wij een aanbestedingscontract met de Gemeente Arnhem en de Liemers.

Loods360 werkt samen met andere zorgaanbieders en bedrijven die onze cliënten een stage of werkervaringsplek aanbieden. Uiteraard is hier nauwkeurig naar gekeken om te zorgen dat deze aanbieders natuurlijk passen bij hetgeen Loods360 biedt aan zijn cliënten.

Er is een samenwerking met de volgende zorgaanbieders / bedrijven: