Cognitief ontwikkelen

Individuele begeleiding

Er wordt steeds meer met een computer gewerkt, ook online. Voor jongeren die op dit moment geen onderwijs kunnen volgen, zijn er veel passende online mogelijkheden om op cognitief gebied te ontwikkelen. Om dit geheel zelfstandig thuis te doen is soms erg moeilijk. Loods360 biedt binnen de dagbesteding de ruimte om onder begeleiding van dit aanbod gebruik te maken. Er zijn computers of laptops om huiswerk of om je eigen projecten te doen. Daarnaast kun je leren tekenen op het tekentablet of een thuisstudie of cursus te volgen.

Om een traject goed uit te kunnen voeren is het vaak niet prettig om veel verschillende zorgverleners in te zetten. De verschillende manieren van communiceren en adviseren kunnen voor verwarring zorgen waardoor het leerproces kan stagneren. Door met een vaste groep samen te werken kan de zorg gewaarborgd blijven omdat men elkaar kan vervangen wanneer dat nodig is.

Vanuit ons specialisme in het autisme en de kennis die we hebben opgedaan in de praktijk, maakt dat we een goede vertaalslag kunnen maken. Zowel vanuit de klanten naar de buitenwereld als ook andersom. Dit maakt dat  we vanuit beide kanten de situatie kunnen belichten, uitleggen en om kunnen zetten naar eigen handelen, inzicht en zelfstandigheid. Dit is toepasbaar op het gezinssysteem, de omgang met vrienden en op school.

Sociale- en communicatieve vaardigheden

Vanuit de jarenlange ervaring in het werken met mensen met autisme hebben we gemerkt/gezien dat juist het werken in kleine groepen leerzaam is. Je herkent dingen in elkaar, leert dingen van elkaar en vanwege de laagdrempeligheid ontstaan er groepsprocessen. Je voelt je sneller geaccepteerd, durft je kwetsbaarder op te stellen waardoor het trainen van sociale vaardigheden prettiger gaat. Daarnaast is het leren omgaan met emoties van jezelf en die van anderen iets wat vaak ontstaat in een groepsproces. De trainer zal de veiligheid moeten waarborgen en de randvoorwaarden in orde hebben. Het maken van duidelijke afspraken is hierin erg belangrijk.

Vanuit de observaties in deze training kunnen we je adviseren om bijvoorbeeld individuele training of begeleiding in te zetten of een andere training die hierin kan ondersteunen. We werken in hierbij samen met verschillende mensen die dezelfde visie uitdragen om iemand mee te ontwikkelen.

Logo Loods

Industriestraat 23b

7005 AN Doetinchem

0544 – 700202

info@workmatecompany.nl