Cognitief ontwikkelen

Persoonlijke ontwikkeling, Talentontwikkeling en Loopbaan oriëntatie & begeleiding).
Ons PTL programma is gebaseerd op het uitgangspunt dat je jongeren met autisme meer toekomstperspectief biedt wanneer je uitgaat van hun talent. En ze daarnaast vooral een realistisch inzicht geeft in wat de ontwikkel-mogelijkheden zijn op dit moment.

Om je goed te kunnen ontwikkelen moet je weten wie je bent en waar je goed in bent, wat je moeilijk vindt, welke beperkingen je hebt en uiteraard wat autisme voor jou persoonlijk betekent. Daarnaast helpen we je inzicht te krijgen in waar je talent, je kracht ligt en je interesses liggen. Maar ook waar je je nog op kunt en wilt ontwikkelen. De wereld verandert continue, er komen voortdurend vragen en dilemma’s op ons af en natuurlijk hebben we niet altijd direct de antwoorden en de oplossingen.

Als je mee wilt blijven doen en bij wilt blijven, is het goed om tijd in jezelf te investeren om te weten wat en wie voor jou belangrijk is en zijn. Waar baseer je jouw keuzes op, waar wordt jij gelukkig van en hoe neem je anderen mee op jouw weg? Het belangrijkste van persoonlijke ontwikkeling is ook dat je zelf meer regie kunt nemen over je leven. Door meer aandacht te besteden aan je eigen gevoelens en gedachten, kun je in kaart te brengen wat je uit het leven wilt halen en hoe je dit kunt realiseren.

De jongeren van Loods360 hebben wensen, dromen en ambities. Die kunnen gaan richting (vrijwilligers)werk, een cursus of opleiding, een fijne dagbestedingsplek, etc. Vanuit persoonlijke ontwikkeling (wie ben je en wat wil je) en talentontwikkeling (wat kan je) gaan we samen op zoek naar een zinvolle dag invulling. Waar ben jij het best op je plek?

Binnen loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) ondersteunen we jongeren bij het maken van loopbaankeuzes. Hierbinnen vallen bij Loods360 niet alleen (vrijwilligers)werk, maar ook het volgen van een cursus of opleiding, of het vinden van een passende dagbestedingsplek. We onderzoeken kwaliteiten (wat kan ik het best en hoe weet ik dat?). Je motivatie (waar ga en sta ik voor en waarom?), werk/opleiding (waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?). En je loopbaanzelfsturing (hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?) en netwerken (wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?)

We vinden het van belang dat je leert door ervaring op te doen, daarom baseren we een deel van onze aanpak op de theorie van ervaringsleren.
Ervaringsleren is een wijze van leren waarbij de lerende zelf zich actief engageert in het exploreren van voor hem zinvolle en relevante vragen.
De lerende is deelnemer, maakt zelf zijn proces mee,
(co-) construeert samen met de begeleider en anderen in de groep, zijn referentiekaders én gedragsmogelijkheden die niet alleen momenteel maar ook in de toekomst relevant zijn om te leven en te werken in de maatschappij waarvan hij deel uit maakt (Gass, 1993).

http://ervaringsleren.be

Met het PTL programma van Loods 360 sluiten we aan op de LOB programma’s van zowel voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Hierdoor kunnen onze jongeren met het programma makkelijk aansluiten bij het onderwijsaanbod, mocht dat wenselijk zijn. Tevens sluiten we aan op de actie-agenda “Een leven lang ontwikkelen” van de SER. We geloven er namelijk in dat onze jongeren ook in staat zijn om zich te ontwikkelen. Daarvoor is het echter wel van belang dat dit gebeurt op een manier die bij hen past. Hierbij moet je steeds recht doen aan wat de mogelijkheden zijn. Hierbij is het van belang dat steeds opnieuw wordt bekeken welke vaardigheden ontwikkelbaar zijn en welke (op het moment) niet.

Cognitief ontwikkelen

—————————————

Studiebegeleiding

Er wordt steeds meer met een computer gewerkt, ook online. Voor jongeren die op dit moment geen onderwijs kunnen volgen, zijn er veel passende online mogelijkheden om op cognitief gebied te ontwikkelen. Om dit geheel zelfstandig thuis te doen is soms erg moeilijk. Loods360 biedt binnen de dagbesteding de ruimte om onder begeleiding van dit aanbod gebruik te maken. Er zijn computers of laptops om huiswerk of om je eigen projecten te doen. Daarnaast kun je leren tekenen op het tekentablet. Tevens bestaat de mogelijkheid om een thuisstudie of cursus te volgen.

 

———————————————————

Begeleiding individueel.

Om een traject goed uit te kunnen voeren is het vaak niet prettig om veel verschillende zorgverleners in te zetten. De verschillende manieren van communiceren en adviseren kunnen voor verwarring zorgen waardoor het leerproces kan stagneren. Door met een vaste groep samen te werken kan de zorg gewaarborgd blijven omdat men elkaar kan vervangen wanneer dat nodig is.

Vanuit ons specialisme in het autisme en de kennis die we hebben opgedaan in de praktijk, maakt dat we een goede vertaalslag kunnen maken. Zowel vanuit de klanten naar de buitenwereld als ook andersom. Dit maakt dat  we vanuit beide kanten de situatie kunnen belichten, uitleggen en om kunnen zetten naar eigen handelen, inzicht en zelfstandigheid. Dit zowel in het gezinssysteem, school, vrienden etc.

—————————————–

Training sociale- en communicatieve vaardigheden.

Vanuit de jarenlange ervaring in het werken met mensen met autisme hebben we gemerkt/gezien dat juist het werken in kleine groepen leerzaam is. Je herkent dingen in elkaar, leert dingen van elkaar en vanwege de laagdrempeligheid ontstaan er groepsprocessen. Je voelt je sneller geaccepteerd, durft je kwetsbaarder op te stellen waardoor het trainen van sociale vaardigheden prettiger gaat. Daarnaast is het leren omgaan met emoties van jezelf en die van anderen iets wat vaak ontstaat in een groepsproces. De trainer zal de veiligheid moeten waarborgen en de randvoorwaarden in orde hebben. Het maken van duidelijke afspraken is hierin erg belangrijk.

Vanuit de observaties in deze training kunnen we je adviseren om bijvoorbeeld individuele training of begeleiding in te zetten of een andere training die hierin kan ondersteunen.

We werken in deze nauw samen met verschillende mensen die dezelfde visie uitdragen om iemand mee te ontwikkelen.

——————————————-