Het aanbod

 

Passende dagbesteding/arbeidstraining

Uit ervaring is gebleken dat een ontwikkelgerichte dagbesteding heel goed naast een arbeidstraining kan bestaan. De manier van begeleiden/trainen wijkt niet af van arbeidstraining of dagbesteding. De intensiteit is hetzelfde, het ontwikkelgerichte karakter is hetzelfde en de zorg/begeleiding op maat is ook hetzelfde. Wat het anders maakt is dat het doel en de “druk” van het ontwikkelen anders is. Mensen met autisme hebben tijd nodig om te kunnen ontwikkelen. Bij ons krijg je de tijd.

Wij geven specialistische en professionele begeleiding in groepsverband. Het is een laagdrempelige dagbesteding. De geboden activiteiten hebben een hoge slagingskans en zijn op maat te maken voor de cliënt. Binnen deze dagbesteding wordt je de kans geboden om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Daarnaast worden er activiteiten aangeboden die passen bij de interesses van de cliënt. Deze activiteiten kunnen  dan ook weer toegepast worden in je vrije tijd.

Voor iedereen in deze maatschappij is het belangrijk om een nuttig doel te hebben in het leven. Dit nuttig zijn is niet per definitie een betaalde baan. Binnen Loods360 krijg je de mogelijkheid om hierin op een concrete manier inzicht in te krijgen.

 

 

Confectie Atelier.

Binnen loods360 hebben wij een confectie-atelier gerealiseerd waar je onder begeleiding kennis kunt maken met alles op het gebied van confectie. Te denken valt aan het maken, herstellen en zelf ontwerpen van kleding, tassen, knuffels, etc. Er wordt onder deskundige begeleiding geleert om te gaan met een naaimachine maar ook met naald en draad.

   

 

Engelse les.

Engels is een wereldtaal, zo’n 1,6 miljard mensen spreken Engels als eerste, tweede of derde taal. Grote kans dus dat je tijdens een vakantie, in je (toekomstige) baan of tijdens een studie met de Engelse taal te maken krijgt. Ook kom je Engels in het dagelijks leven overal tegen: op TV, online en in andere media. Goede reden voor Loods360 om Engelse les aan te bieden aan onze jongeren.
Op verschillende momenten in de week kunnen cliënten onder deskundige begeleiding werken aan de ontwikkeling van hun Engels. Je krijgt ieder op je eigen niveau de lesstof aangeboden en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen en behoeften. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast wordt er ook aandacht besteedt aan grammatica. Wordt een onderdeel afgesloten dan volgt er een toets zodat de je kunt zien in hoeverre je de stof beheerst en  aan welke onderdelen nog aandacht besteedt moet worden. Het is heel mooi om te zien dat er een enorme vooruit wordt geboekt. Niet alleen in de beheersing van de taal, maar zeker ook in het zelfvertrouwen!

    

 

Werken met hout.

In de houtwerkplaats kan je kennis maken met houtbewerking op verschillende manieren. Dit kan zijn met het bewerken van meubels tot het maken van eigen creaties. Door middel van kleinschalige opdrachten leren je omgaan met gereedschap. Uiteraard is er ruimte voor eigen projecten waarbij je begeleidt worden en er uiteindelijk naar zelfstandigheid toe gewerkt wordt.

 

Keramiek.

In de loods is een keramiekwerkplaats ingericht. Hier kan je onder begeleiding met klei of porselein verschillende producten maken. Er worden vazen, schalen, medaillons, borden, bekers en nog veel meer leuke producten gemaakt. Eerst worden de producten gemaakt d.m.v. een gietmal of los uit de hand, nadat ze droog zijn worden ze onder hoge temperatuur gebakken in onze oven. Hierna worden ze voorzien van een kleur en glazuur waarna ze nog een keer gebakken worden. De resultaten zijn verbluffend en geen 1 product is hetzelfde. Hier leer je omgaan met materialen en gereedschap en wordt je creatieve kant gestimuleerd.

 

 

ICT.

In de huidige moderne tijd ontkomen we er niet meer aan om met een computer te kunnen werken. Ook binnen Loods360 wordt er volop met computers gewerkt. De mogelijkheid bestaat om je verder te ontwikkelen op het gebied van ICT. Dit kan in de vorm van een beginnerscursus of als men al meer ervaring heeft een uitbreiding hiervan. Je kunt gebruik maken van de computers of laptop om huiswerk of eigen projecten te doen. Daarnaast kun je leren tekenen op het tekentablet. Tevens bestaat de mogelijkheid om een thuisstudie of cursus te volgen.

 

 

 

 

 

 

Koken.

Binnen de loods is een keuken gerealiseerd waar men kennis kan maken met koken in de breedste zin van het woord. Je kunt hier onder deskundige leiding de basiselementen van het koken leren. Daarnaast wordt er 1 keer per maand op een doordeweekse avond gezamenlijk gekookt en gegeten. Je kunt dan je sociale netwerk vergroten en nog beter kennis maken met de andere mensen die in de loods een traject volgen. Tevens leer je samen te werken en zo een lekkere maaltijd te bereiden voor meerdere personen.

 


Begeleiding individueel

Om een traject goed uit te kunnen voeren is het vaak niet prettig om veel verschillende zorgverleners in te zetten. De verschillende manieren van communiceren en adviseren kunnen voor verwarring zorgen waardoor het leerproces kan stagneren. Door met een vaste groep samen te werken kan de zorg gewaarborgd blijven omdat men elkaar kan vervangen wanneer dat nodig is.

Vanuit ons specialisme in het autisme en de kennis die we hebben opgedaan in de praktijk, maakt dat we een goede vertaalslag kunnen maken. Zowel vanuit de klanten naar de buitenwereld als ook andersom. Dit maakt dat  we vanuit beide kanten de situatie kunnen belichten, uitleggen en om kunnen zetten naar eigen handelen, inzicht en zelfstandigheid. Dit zowel in het gezinssysteem, school, vrienden etc.

 


Groepstraining psycho-educatie

Vanuit de jarenlange ervaring in het werken met mensen met autisme hebben we gemerkt/gezien dat juist het werken in kleine groepen leerzaam is. Je herkent dingen in elkaar, leert dingen van elkaar en vanwege de laagdrempeligheid ontstaan er groepsprocessen. Je voelt je sneller geaccepteerd, durft je kwetsbaarder op te stellen waardoor het trainen van sociale vaardigheden prettiger gaat. Daarnaast is het leren omgaan met emoties van zichzelf en van anderen iets wat vaak ontstaat in een groepsproces. De trainer zal de veiligheid moeten waarborgen en de randvoorwaarden in orde hebben. Het maken van duidelijke afspraken is hierin erg belangrijk.

Vanuit de observaties in deze training kunnen we je adviseren om bijvoorbeeld individuele psycho-educatie in te zetten of een andere training die hierin kan ondersteunen.

We werken in deze nauw samen met verschillende mensen die dezelfde visie uitdragen om iemand mee te ontwikkelen.

 

Sportief Ontwikkelen

Binnen Loods360 hebben we de sportstudio Work-Aut opgezet. Hier wordt sportief ontwikkelen aangeboden zowel individueel als in groepsverband. Een uitgebreide beschrijving van wat wij hier aanbieden vind je terug onder de knop Work-Aut.